Handledare / Introduktionskurs

Utbildning inför privat övningskörning
  

Detta är giltiga id-handlingar

  • Svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt körkort (eller AM-kort)
  • Svenskt SIS-märkt id-kort


Handledarkurs

Den som redan gått introduktionsutbildningen behöver inte gå om kursen, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig.
Utbildningen är giltig i 5 år.
Har handledaren redan gått utbildningen för den aktuella eleven för 2012 1 feb så behöver inte handledaren gå igen efter 5 år men eleven måste dock gå igen.

Utbildningen har tre delmoment: 
1) Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning. 
2) Planering och strukturering av övningskörning 
3) För trafiksäkerheten viktiga faktorer
 
Eleven måste vare minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
Handledaren måste vara minst 24 år och haft körkort i minst 5 år.
Handledaren får ha max 5 elever från den 1 december 2021.
 
Kursen är 3 tim + ID-kontroll och raster.
Priset är 450 kr per person oavsett om du är handledare eller elev.

Legitimations kontroll görs innan kursstart


Nästa lediga kursdatum:
27/6 kl.17.00-20.15

​​​​Föranmälan krävs